ELECCIÓNS Á FEDERACIÓN GALEGA DE XADREZ

Eleccións á Federación Galega de Xadrez

PROGRAMAS - COMUNICADOS - NOTAS DE PRENSA - PUBLICIDADE ELECTORAL
Recibidos no Correo de TablaDeFlandes

RESULTADOS das ELECCIÓNS a MEMBROS ASAMBLEA [18-11-2006]

"Nuevos Horizontes V" PDF Enviado pola equipa de Páramos [28-11-2006]

Programa, Equipo e Organigrama de Candidato FlashPaper con Programa de Gaspar Pérez [17-11-2006]

"Nuevos Horizontes IV" PDF Enviado pola equipa de Páramos [8-11-2006]

"Nuevos Horizontes III" PDF Enviado pola equipa de Páramos [19-10-2006]

"Nuevos Horizontes II" PDF Enviado pola equipa de Páramos [15-09-2006]

"Nuevos Horizontes I" PDF Enviado pola equipa de Páramos

Programa "Nuevos Horizontes" de Candidato FlashPaper con Programa de Roberto Páramos

TablaDeFlandes: Pubricaranse todos os programas, candidaturas, e comunicados de
publicidade electoral recibidos no correo web.
As opinións e xuizos de valor corresponden
exclusivamente aos seus autores.

 

TablaDeFlandes