Galicia/Galiza
Galicia

XXIV Festival Cidade de Ferrol

Ferrol - A Coruña

VI Maestro Rodrigo in Memorian: 16 ao 23 agosto de 2009
IX Maestro Alonso Leira in Memoriam: 25 ao 30 de agosto de 2009

TORNEO DO XXII CIRCUITO GALEGO DE XADREZ

Informa: Círculo Ferrolán de Xadrez Web | Resultados

En españolEn galego

Bases:

REGULAMENTO COMÚN

1. O torneo será válido para a obtención de ranking internacional e nacional

2. Disputarase polo sistema Suizo a 9 roldas

3. O ritmo de xogo será de 90 minutos a finish máis 30 seg. por xogada

4. O sistema de desempate será:

- Puntuación progresiva ata as últimas consecuencias
- Bucholz FIDE total
- Bucholz FIDE mediano

5. Cada xogador poderá pedir tres descansos (byes) ao comezo do torneo. Non se admitirán descansos nas dúas últimas roldas. O descanso puntuará 0,5 puntos

6. A organización faise cargo dos impostos correspondentes

7. En caso de empate, os premios repartiranse entre os empatados a partes iguais, agás no último posto de cada tramo que se decidirá por desempate

10 . Para recoller o premio será obrigatoria a presenza do xogador na cerimonia de clausura.

11. Non haberá Comité de Competición, as decisións do árbitro principal son inapelables. A resolución dos aspectos organizativos é responsabilidade do Director do Torneo.

12. A primeira incomparecencia supón a inmediata eliminación do torneo.

13. A organización resérvase o dereito de admisión

14. Organización Círculo Ferrolano de Ajedrez

15. Inscricións, Director de Torneo Juan Rodríguez, teléfono 655.79.64.21. xanrei@arrakis.es

16. Para todo o non especificado nestas bases, será aplicable o Regulamento da FIDE

17. A participación neste torneo supón a total aceptación das súas bases.

18. Os xogadores que non aboen a cota de inscrición na segunda rolda non serán emparellados na terceira

19. A organización dispón dunha residencia de estudantes cunha oferta de 26,5 euros en réxime de pensión completa, para xogadores e acompañantes

20. Información na web www.cfxadrez.org

VI MAESTRO RODRIGO IN MEMORIAN

1. Cota de inscrición: Xeneral 30 euros; xogadores de Ferrol e bisbarra e Sub 18, 25 euros; Sub.16, 20; Sub. 14, 15 euros e Sub 12, 10 euros. Os xogadores con ELO FIDE igual ou superior a 2350 e Mestres, non pagarán cota de inscrición. Os xogadores que non aboen a cota de inscrición na segunda rolda non serán emparellados na terceira.

2. Datas: Del 16 ao 23 de agosto ambos os dous inclusive

3. O torneo terá o seguinte horario:

. Primeira rolda - Día 16 ás 17.00
. Segunda rolda - Día 17 ás 17.00
. Terceira rolda - Día 18 ás 17.00
. Cuarta rolda - Día 19 ás 17.00
. Quinta rolda - Día 20 ás 17.00
. Sexta rolda - Día 21 ás 17.00
. Sétima rolda - Día 22 ás 10.00
. Oitava rolda - Día 22 ás 17.00
. Novena rolda - Día 23 ás 10.00

Premios:

a) Xeral
1º 1200 e trofeo
2º 1100              
3º 1000                                          
4º 900                  
5º 800                
6º 700
7º 600                
8º 550                
9º 500
10º 450              
11º 400              
12º 350
13º 300              
14º 300              
15º 300
16º 300
17º 250
18º 250
19º 250
20º 250

b) Feminino
1º 250 e trofeo  
2º 200 
3º 150
4º 100
5º 50

c) Por tramos de ELO
Xogadores con ELO FIDE menor de 2350
1º 300 e trofeo  
2º 250º               
3º 200
4º 150
5º 100
6º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 2200
1º 150 e trofeo  
2º 100                
3º 50

Xogadores con ELO FIDE menor de 2000
1º 150 e trofeo  
2º 100                
3º 50

Xogadores sen ELO FIDE
1º 150 e trofeo  
2º 100                
3º 50

Xogadores locais sen ELO FIDE
1º 150 e trofeo  
2º 100                
3º 50

Sorteásense 10 premios de 100 euros entre os xogadores non premiados

Xogadores locais nacidos en 1997 e seguintes recibirán un libro de xadrez cada un dos tres primeiros e trofeo para o primeiro

Xogadores locais nacidos en 1999 e seguintes recibirán un libro de xadrez cada un dos tres primeiros e trofeo para o primeiro

En caso de ter opción a dous premios prevalecerá o de maior valor e en caso de igualdade seguirase a orde seguinte: Xeral, Feminino, tramo de 2350, tramo de 2200,
tramo de 2000, xogadores sen ELO FIDE e locais sen ELO FIDE

5. A cerimonia de clausura e a entrega de premios será o día 23 ás 19.00

6. O torneo forma parte do circuíto galego de Xadrez Internacional

IX MAESTRO ALONSO LEIRA IN MEMORIAM

1. Cota de inscrición: Xeneral 25 euros; xogadores de Ferrol e bisbarra e Sub 18, 20 euros; Sub.16, 15; Sub. 14, 10 euros.

Os xogadores con ELO FIDE igual ou superior a 2350 e Mestres, non pagarán cota de inscrición. Os xogadores que non aboen a cota de inscrición na segunda rolda non serán emparellados na terceira

2. Datas: Del 25 ao 30 de agosto ambos os dous inclusive

3. O torneo terá o seguinte horario:
. Primeira rolda - Día 25 ás 10.00
. Segunda rolda - Día 25 ás 17.00
. Terceira rolda - Día 26 ás 17.00
. Cuarta rolda - Día 27 ás 10.00
. Quinta rolda - Día 27 ás 17.00
. Sexta rolda - Día 28 ás 10.00
. Sétima rolda - Día 28 ás 17.00
. Oitava rolda - Día 29 ás 17.00
. Novena rolda - Día 30 ás 10.00

4. Premios:

4.1. - Nacidos en 1989 e seguintes
1º 700
2º 600
3º 500
4º 400
5º 300
6º 200
7º 100

4.2. - Xogadores nacidos en 1991 e seguintes
1º 600
2º 500
3º 400
4º 300
5º 200
6º 100

4.3. - Xogadores nacidos en 1993 e seguintes
1º 500
2º 400
3º 300
4º 200
5º 100

4.4. - Xogadores nacidos en 1995 e seguintes, os tres primeiros recibirán un libro de xadrez

4.5. - Xogadores nacidos en 1997 e seguintes, os tres primeiros recibirán un libro de xadrez

5. En caso de ter opción a dous premios prevalecerá o de maior valor e en caso de igualdade tomarase o do tramo superior

6. Non hai condicións para xogadores titulados


Organiza/Sitio Web Oficial:

Círculo Ferrolán de Xadrez
http://www.cfxadrez.org

 

TablaDeFlandes