Contacto Profesional

En EspañolEn galego

I'm from Lugo
Antón Busto

Antón Busto Fernández: Experto en ferramentas informáticos de deseño gráfico, desenvolvemento e programación web, ilustración, fotografía, maquetación e ofimática. Ampla Experiencia como Monitor de informática. Lugo (17 anos)

Tecnoloxías:
Servidor Apache, (X)HTML, CSS, JavaScript, XML, DTD, XSD, XSLT, XPath, XQuery, PHP ,SQL, MySQL, FTP, phpMyAdmin. Experiencia docente e experiencia profesional de desenvolvemento web.

Diplomado Universitario Empresariales. Informática.

Probas Libres de Técnico Superior de Desenvolvemento de Aplicacións Web. Modulos profesionais superados: Programar Bases de datos. Linguaxes de marcas e sistemas de xestión da información. Deseño de interfaces web

Non teño carnet de conducir

Linguaxes/Tecnoloxías/Programas (uso diario):
(X)HTML, CSS, JavaScript, XML, PHP ,SQL, MySQL, FTP, phpMyAdmin. PhotoShop. Dreamweaver. jQuery. NetBeans. Prestashop. Bootstrap. WordPress
Outras relacionadas: jQuery. NetBeans. Prestashop. Bootstrap.

Cursos relacionados coa Web Impartidos:
(En Centros Colaboradores Xunta Galicia):
Iniciación a Internet | Internet Avanzado
Grafista-Maquetista
Experto en Autoedición
Deseño Gráfico Asistido por Ordenador
Programas de Retoque e Tratamento de Imaxe
Deseño de Páxinas Web
Deseñador Web Multimedia
Desenvolvemento de Aplicacións Web Dinámicas
Administrador de Servidores e de Páxinas Web

(114 cursos impartidos, 12.292 horas de formador)

EN STAND BY

Sitio Web: TablaDeFlandes

Visita: 34329