Galicia/Galiza
Galicia

XVII Memorial Adolfo Pedrido
III Torneo Internacional

Vilagarcía de Arousa - Pontevedra

Pavillón deportivo da Rúa Castelao, 13 – Vilagarcía de Arousa

Domingo 20 de setembro de 2009 | Resultados

Informa: Anxo Vilas Club Xadrez Fontecarmoa Web

En españolEn galego

Bases:

CartelCalendario de xogo:

20 de setembro de 2009 - Domingo

11:00h 1ª rolda
12:00h 2ª rolda
13:00h 3ª rolda
16:00h 4ª rolda
17:00h 5ª rolda
18:00h 6ª rolda
19:00h 7ª rolda
20:15h Acto de clausura e entrega de premios

Para recoller o premio é imprescindible estar presente na cerimonia de clausura.

Bases do torneo:

  • O emparellamento será informatizado polo que non se admitirá ningunha reclamación neste senso (agás erro na introdución manual de datos)
  • Ao finalizar a última rolda sortearase a orde dos sistemas de desempates entre os seguintes tres: Bulcholz total, Progresivo (calculado por programa informático), nº de vitorias.
  • Aqueles xogadores que por calquera razón non apareceran na última lista de ELO FIDE e que houberan tido ELO FIDE con anterioridade, se lles considerará o seu posto só a efectos de premios, tendo en conta a lista na que apareceran por derradeira vez.
  • A organización resérvase o dereito de admisión.
  • Esixirase aos participantes unha axeitada presenza na sala de juego e na ceremonia de clausura (nos se admitirán jugadores en chanclas, bañador, pantalóns curtos, camisetas de asa,....)
  • A participación supón a aceptación tácita das presentes bases.

Premios

Categoría xeral
1º. 500€ Concello de Vilagarcía de Arousa
2º. 300€ Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa
3º. 200€
4º. 100€
5º. 60€
6º. 40€

Sub 2300 ELO FIDE
1º 150 €

Sub 2000 ELO/SEN ELO
1º 140 €

Premios non acumulativos
No caso de obterse dous ou máis premios adxudicarase o maior deles.
Se os importes dos premios foran iguais rexeranse polo seguinte orde: 1º o premio xeral; 2º premios da franxa ELO; 3º jugadores/as locais federados – socios/as Liceo Casino.

Cota de inscrición: 10,00€

O xogador que non aboe a súa cota de inscrición antes da 3ª ronda quedará automaticamente expulsado do torneo.

O número máximo de inscritos será de 100 persoas, e terá preferencia de inscrición todas aquelas persoas que abonen a cota de inscrición.

Exentos:

Socios/as do Liceo Casino de Vilagarcía de Arousa
Socios/as da Fundación de Deportes do Concello de Vilagarcía de Arousa
jugadores/as federados en clubs de Vilagarcía de Arousa
jugadores/as con ELO superior a 2300
jugadores/as nados no ano 1943 ou anos anteriores

Data límite de inscrición día 17 de septiembre de 2009 ás 24:00 h

Inscricións:

Na sede do Liceo Casino de Vilagarcía – Rúa Castelao, nº 5

Por teléfono: 610 770 361

Por correo-electrónico: mem.adolfo.pedrido@liceocasino.org

Lugar: Sede do Liceo Casino de Vilagarcía – Rúa Castelao nº 5.
VILAGARCÍA DE AROUSA – PONTEVEDRA


Organizan:

Logos

 

TablaDeFlandes