MI Daniel Rivera
MI Daniel Rivera
Uruguay
Director Técnico Escola de Xadrez Pontevedra

e-mail:
xadrezpontevedra@hotmail.com

La Extracción del Rey (14)
Estudio de W.Bone
1843

Imprimir

Ejercicio sobre el tema dado:
Tablero

1.Dc8+ Rf7 2.e6+ Rf6 3.Df8+ Tf7 [3...Re5 4.Df5+ Rd4 5.Dd5+ Rc3 6.Db3+ Rd4 7.Dc4+ Re5 8.Dd5+ Rf6 9.Df5#] 4.Dxf7+ Re5 5.Df5+ Rd4 6.Dd5+ Rc3 7.Db3+ Rd4 8.Dc4+ Re5 9.Dd5+ Rf6 10.Df5+ Rg7 11.Df7+ Rh8 12.Df8#

MI Daniel Rivera

Descargar

Ir Sección del MI Daniel Rivera

TablaDeFlandes.com